Tien gouden tips tijdens het dansen

Door Miramar - 1997 Sands of Time, Miramar’s Mid-East Dance Studio. (Origineel verschenen in Jareeda magazine.)

Zei je nu dansles etiquette?


Bedoel je dat ik me moet gedragen in de klas en vaste regels moet volgen? Ik dacht dat buikdansen bedoelt was om plezier te hebben. Buikdansen is ook leuk. Door echter deze “10 gouden regels” te volgen, zal iedereen plezier hebben en het meeste voordeel uit de klas of workshop halen. (waar het woord lerares gebruikt wordt, worden uiteraard ook de leraren bedoeld)

 1. Toon respect voor je lerares
  In Oosterse disciplines zoals gevechtskunsten en yoga wordt de leraar bewonderd en met grote loyaliteit en respect benaderd. Leraressen hebben lang en hard gewerkt en veel offers gebracht om hun kunst meester te worden. Velen hebben hun leven gewijd aan deze dansvorm. Onthoud, choreografieën zijn het eigendom van je lerares. Over het algemeen geeft een lerares toestemming om een geleerde choreografie te mogen gebruiken. Dit geeft je echter niet, automatisch, het recht de choreografie aan andere leerlingen te onderwijzen of zelfs je eigen klasgenoten. Vraag je lerares naar haar beleid betreffende dit belangrijke rechtsgeldige punt.

 2. Kom op tijd
  Er is geen excuus om te laat te komen. Het is storend voor de andere leerlingen en de lerares wanneer iemand tien minuten later komt. Je mist ook de essentiële warming-up oefeningen. Hoe zou jij je voelen als je lerares tien of vijftien minuten te laat kwam? Zoek uit hoe laat de studio opent en probeer minstens 5 minuten eerder aanwezig te zijn. Dit geeft je de tijd om je om te kleden, nog even naar het toilet te gaan en wat water te drinken. Ben je toch te laat, en omdat we allemaal mensen zijn kan dit wel eens gebeuren, kom dan zachtjes binnen en ga rustig op je plek staan.

 3. Houd rekening met je medestudenten
  Mensen leren in verschillende tempo’s en op verschillende manieren. Wees geduldig met anderen, die de bewegingen misschien niet zo snel onder de knie krijgen als jij dat doet. Gebruik de tijd, die de lerares besteedt aan “langzamere” leerlingen, om de bewegingen die je net geleerd hebt te verfijnen. De algemene regel voor klas en workshop is, je arriveert en neemt je plaats op de dansvloer in. Dwing niemand van haar plaats omdat je vooraan wilt staan en je te laat aangekomen bent. Houd ook in gedachten, dat veel leraressen de rijen zullen roteren, zodat iedereen een eerlijke kans krijgt om vooraan te staan. Raak niet van streek wanneer je vroeg aanwezig bent en je moet ineens toch achteraan staan.

 4. Draag geschikte kleding
  Vermijd het dragen van te veel sierraden, munten of kostuumaccessoires in de klas. Beginnende studenten hebben nogal de neiging hiertoe, omdat het een leuke mogelijkheid is om je in kostuum te verkleden. Bewaar je pailletten en belletjes voor voorstellingen en optredens. Wanneer je nieuwe bewegingen leert, zullen te veel accessoires jou en je medeleerlingen afleiden. Je kunt ook niet naar behoren stretchen. Ook kunnen vloerstretches flinke schade toebrengen aan kostuummaterialen. Een maillot en een heupsjaal zijn beter geschikt voor de klas. Leggings, een buikvrij topje, een lange, wijde rok of body zijn ook geschikt. Het is belangrijk om je comfortabel te voelen en in staat bent alle bewegingen uit te voeren, ongehinderd door te veel materiaal of sieraden. Denk aan het thema dat onderwezen wordt wanneer je je omkleedt voor de les. Heupsjaals met kralen en munten zijn geweldig voor een trommelsolo maar kunnen erg afleiden wanneer je een gevoelsvolle Taqsim oefent.

 5. Beperk praten en giechelen tot een minimum
  Dit is waarschijnlijk mijn meest flexibele regel. Deel van het plezier van een dansles is het giechelen en lachen, wat regelmatig voorkomt. Ik moedig ook het lachen tijdens mijn weeklessen aan.Tenslotte is het belangrijk je goed te voelen tijdens de les. Er is één uitzondering. Wanneer je een workshop bezoekt, beperk dan het praten en lachen tot een minimum. Praat zo min mogelijk met de andere leerlingen tijdens de les. Probeer je focus op de workshoplerares re richten.Wanneer je een workshop bezoekt buiten je eigen plaats en je eigen lerares is ook aanwezig, vraag haar dan nooit om hulp tijdens de les. Heb je een vraag, stel die aan de workshoplerares! Je eigen lerares kan je, na afloop van de workshop, op een later tijdstip helpen.

 6. Wees geen betweter
  Ja, je hebt misschien ooit een andere lerares gehad die een beweging “de wasmachine” noemde. Je vroegere lerares was de autoriteit op dit onderwerp en nu ben jij dat. Houd altijd in gedachten, dat deze dans doorgegeven is van één danseres op de ander sinds het begin der tijden. De bewegingen hebben geen standaard namen. Leraressen benoemen een beweging, over het algemeen, met dezelfde naam die hun lerares er aan gaf. Er is geen goede of foute naam! Bekritiseer nooit openlijk de kennis van je lerares! Beheers de drang om jouw zienswijze toe te voegen elke keer dat je denkt een antwoord te hebben. Het is het werk van de lerares om les te geven…niet dat van jou. Het kan ook zijn dat jij denkt dat jouw manier van uitleg hoe een beweging werkt beter is, terwijl in werkelijkheid je misschien een andere beweging bedoelt of, nog erger, een slechte gewoonte aanleert. Als je je gedwongen voelt iemand te helpen, doe dat op een ander tijdstip…niet tijdens de klas of workshop.

 7. Maak notities wanneer je niet actief meedanst
  Als je, om wat voor reden dan ook, je absoluut niet verder kunt in de les – je bent te moe, te hongerig, krampen, enz. – ga niet weg! Wanneer leerlingen de deur uitgaan is dat een gebrek aan respect voor de lerares. Andere leerlingen vragen zich af waar de danseres is gebleven? Ga in een hoek zitten en maak notities. Ga geen gesprek aan met andere leerlingen of begin in eventuele koopwaren te neuzen. Doe dat op een geschikter moment. Kun je weer deelnemen aan de les, doe dat dan zo rustig mogelijk en ga op een plekje achteraan staan.

 8. Laat de lerares lesgeven
  Als je zelf ook lerares bent, mag je onder geen omstandigheden jouw mening geven in een andere les, tenzij er om gevraagd wordt. Ik weet dat het moeilijk is om niet die onzekere danseres naast je te helpen, maar het is niet jouw taak. Laat de lerares lesgeven en houd je lippen op elkaar. Als de lerares naar jouw mening of kennis vraagt, geef die dan kort en richt je aandacht daarna weer naar haar! Soms voel je misschien dat je een beweging beter of anders kunt uitleggen dan je lerares. Denk dan even terug aan regel 6 hierboven!

 9. Sta open en klaag niet
  Sta open voor nieuwe ideeën en mogelijkheden. Probeer je te focussen op hoe je nieuwe lerares jouw dansrepertoire kan uitbreiden. Vergelijk haar niet met andere leraressen. Klaag niet over een beweging dat je hem te moeilijk vindt, maar stel in plaats daarvan doordachte vragen zodat je de moeilijke beweging beter kunt begrijpen. Wees niet bang om vragen te stellen. Grote kans dat andere leerlingen zich hetzelfde afvragen.

 10. Bekijk de demonstraties van je lerares
  Indien de lerares zo vriendelijk is om iets voor te dansen, kijk dan in stilte. Eens, heb ik een lerares een sluierdans zien opvoeren die zo mooi was dat ik tot tranen geroerd was – terwijl ik terzelfder tijd wel had willen schreeuwen naar de vreselijke vrouwen achter me die onophoudelijk zaten te praten tijdens de uitvoering van de lerares. Dit gedrag was al vooraf gegaan door te laat te komen, klagen over moeilijke bewegingen en eerder ophouden door vermoeidheid. Deze vrouwen hadden beter thuis kunnen blijven. De rest van onze groep had dan meer kunnen genieten van de workshop. Door leraressen het respect te betonen dat zij verdienen – krijg je iets terug – de waarde van je geld.

SenaTerug naar Artikelen